Detail zmluvy 9/2023
Číslo 9/2023
Zmluvná strana 2 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
Zmluvná strana 2 IČO 36046884
Názov Dohoda o ukončení
Predmet Dohoda o ukončení
Dátum uzavretia 27.10.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
1.12.2023
Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestných komunikácií
Družstevná, družstvo Dačov Lom
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 2 Družstevná, družstvo Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestných komunikácií
Predmet Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestných komunikácií
Dátum uzavretia 15.11.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
3.11.2023
Dohoda o ukončení
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
Detail zmluvy 9/2023
Číslo 9/2023
Zmluvná strana 2 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
Zmluvná strana 2 IČO 36046884
Názov Dohoda o ukončení
Predmet Dohoda o ukončení
Dátum uzavretia 27.10.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
3.11.2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Predmet Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Dátum zverejnenia 3.11.2023
30.10.2023
Dotácia pre OFK
Obecný futbalový klub, Dačov Lom 262, 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Obecný futbalový klub, Dačov Lom 262, 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 42007411
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sucháň v roku 2023
Predmet Dotácia pre OFK
Dátum uzavretia 30.10.2023
Dátum zverejnenia 30.10.2023
1.10.2023
Podpora udržania pracnovných návykov PUPN
ÚPSVaR, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 6/2023
Číslo 6/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/32/054/358 o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Predmet Podpora udržania pracnovných návykov PUPN
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 18.9.2023
Dátum zverejnenia 1.10.2023
Dátum účinnosti 1.10.2023
Dátum ukončenia 31.3.2024
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
Poznámka Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
26.9.2023
Vyhotovenie a overovanie kvalitfikovaných certifikátov pre elektornickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektornické služby, pracovisko Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Detail zmluvy 5/2023
Číslo 5/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektornické služby, pracovisko Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Vyhotovenie a overovanie kvalitfikovaných certifikátov pre elektornickú pečať
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 15.8.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 27.9.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
25.9.2023
Dodatok k zmluve o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 2018 10841/1
osobný údaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice
Detail zmluvy 10841/1
Číslo 10841/1
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 osobný údaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 50528041
Názov Dodatok k zmluve o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 2018 10841/1
Predmet Dodatok k zmluve o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 2018 10841/1
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 25.9.2023
Dátum zverejnenia 25.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
Dátum ukončenia 21.10.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
7.8.2023
Predaj nehnuteľnosti
Ján Ďuriš, Sucháň č. 100, 991 35 Sucháň
Detail zmluvy 4/2023
Číslo 4/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ján Ďuriš, Sucháň č. 100, 991 35 Sucháň
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj nehnuteľnosti
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 4.8.2023
Dátum zverejnenia 7.8.2023
Dátum účinnosti 7.8.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
17.7.2023
úprava práv a povinnosti pri zebezpečovaní výkonu trestu povinnej práce
Okresný súd Lučenec, Ul.Dr.Herza 14,984 37 Lučenec
Detail zmluvy 03/2023
Číslo 03/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Okresný súd Lučenec, Ul.Dr.Herza 14,984 37 Lučenec
Zmluvná strana 2 IČO 00165778
Názov Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
Predmet úprava práv a povinnosti pri zebezpečovaní výkonu trestu povinnej práce
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 17.7.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
1.4.2023
Právne služby
URBÁNI & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 URBÁNI & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 36646181
Názov Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet Právne služby
Cena 45,60 €
Dátum uzavretia 1.4.2023
Dátum zverejnenia 1.4.2023
Dátum účinnosti 1.4.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
7.12.2022
Predmetom dohody je zabezpečiť činnost bližšie špecifikovanú v čl.II tejto dohody
Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 2022/163870
Číslo 2022/163870
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.22/32/010/81 uzatvorená podľa §10
Predmet Predmetom dohody je zabezpečiť činnost bližšie špecifikovanú v čl.II tejto dohody
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2024
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
7.12.2022
Predmetom dohody je zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 2022/163889
Číslo 2022/163889
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.22/32/012/71 uzatvorená podľa §12
Predmet Predmetom dohody je zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
25.11.2022
Zimná údržba ciest
I.Družstevná, družstvo Dačov Lom,Dačov Lom 991 35
Detail zmluvy 5/2022
Číslo 5/2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.Družstevná, družstvo Dačov Lom,Dačov Lom 991 35
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva 52022 o výpomoci dopr.prostr.a prac.silalmi pri zimnej údržbe miestny komunikácií
Predmet Zimná údržba ciest
Cena 0,00
Dátum uzavretia 25.11.2022
Dátum zverejnenia 25.11.2022
Dátum účinnosti 26.11.2022
Dátum ukončenia 30.4.2023
Uzatvoril Ing. Jozef Mlynarčík predseda predstavenstva, Anna Triznová, starostka obce
4.8.2022
Predaj a kúpa pozemku
Ing.Mgr.Karol Podhora a MUDr.Lucia Podhorová,Trenčianska 16005/56F, Bratislava
Detail zmluvy 4 2022
Číslo 4 2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing.Mgr.Karol Podhora a MUDr.Lucia Podhorová,Trenčianska 16005/56F, Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 87010147906
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj a kúpa pozemku
Cena 379,00 €
Dátum uzavretia 4.8.2022
Dátum zverejnenia 4.8.2022
Dátum účinnosti 5.8.2022
Uzatvoril Anna Triznová
25.5.2022
Audit individ.účtovenj závierky Obce zostavenej za rok 2021
BILDAN,s.r.o., Súkenícka 10, 821 09 Bratislava
Detail zmluvy 3/2022
Číslo 3/2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 BILDAN,s.r.o., Súkenícka 10, 821 09 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35773031
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Audit individ.účtovenj závierky Obce zostavenej za rok 2021
Cena 720,00 €
Dátum uzavretia 25.5.2022
Dátum zverejnenia 25.5.2022
Dátum účinnosti 26.5.2022
Uzatvoril Anna Triznová
17.5.2022
Kúpa a predaj pozemkov
Martin Ďuriš, 991 35 Sucháň 100
Detail zmluvy 2/2022
Číslo 2/2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Martin Ďuriš, 991 35 Sucháň 100
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa a predaj pozemkov
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 8.4.2022
Dátum zverejnenia 17.5.2022
Dátum účinnosti 18.5.2022
Uzatvoril Anna Triznová
1.2.2022
Vývoz KO a BRKO
I.Družstevná, družstvo, 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy 1/2022
Číslo 1/2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.Družstevná, družstvo, 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 360023604
Názov Zmluva č.01/2022 uzatv.podľa §638-641 OZ za účelom vývozu KO a BRKO
Predmet Vývoz KO a BRKO
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 26.1.2020
Dátum zverejnenia 1.2.2022
Dátum účinnosti 26.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Anna Triznová
17.12.2021
Finančná dotácie pre OFK - rozvoj telesnej výchovy - futbal
Obecný futbalový klub "OFK", 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy 5/2021
Číslo 5/2021
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Obecný futbalový klub "OFK", 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 42007411
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sucháň v roku 2021
Predmet Finančná dotácie pre OFK - rozvoj telesnej výchovy - futbal
Cena 1 000,00 €
Dátum uzavretia 16.12.2021
Dátum zverejnenia 17.12.2021
Dátum účinnosti 18.12.2021
Uzatvoril Anna Triznová
30.11.2021
Odplatné poskytovanie mot.vozidiel (traktorov) a pracovníkov pri udržiavaní miestnych komunikácií
I. Družstevná , družstvo Dačov Lom, 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy 4/2021
Číslo 4/2021
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I. Družstevná , družstvo Dačov Lom, 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmláva o výpomoci dopravnými prostriedkami a prac.silami pri zimnej údržbe miest.komunikácií
Predmet Odplatné poskytovanie mot.vozidiel (traktorov) a pracovníkov pri udržiavaní miestnych komunikácií
Cena 1 500,00 €
Dátum uzavretia 30.11.2021
Dátum zverejnenia 30.11.2021
Dátum účinnosti 1.12.2021
Uzatvoril Anna Triznová
18.11.2021
Prenechanie vlastníctva výp.technik do vlastníctva obce
DEUS BLUMENTAL Offices, Nám.Mateja Korvína1, 811 07 Bratisava
Detail zmluvy 62021
Číslo 62021
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 DEUS BLUMENTAL Offices, Nám.Mateja Korvína1, 811 07 Bratisava
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Prenechanie vlastníctva výp.technik do vlastníctva obce
Cena 100,00 €
Dátum uzavretia 10.11.2021
Dátum zverejnenia 18.11.2021
Dátum účinnosti 19.10.2021
Uzatvoril Anna Triznová