A
A
A

Súčastnosť

Kultúrny dom v Sucháni

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 sme v našej obci zrekonštruovali budovu Kultúrneho domu, čím sme vytvorili vhodné podmienky pre chod obecného úradu, pri organizovaní 
kultúrnych a spoločenských podujatí, verejných stretnutí s občanmi, spolkovej činnosti, ale i 
turistami a návštevníkmi v rámci vidieckej turisticky.

Ľudový dom č. 7

Rekonštrukcia ľudového domu bola v rámci Projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky podporená dotáciou Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky.