A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
16.3.2021
Zmena čl.II zmluvy
Slov.republika-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slov.republika-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 8/2020
Predmet Zmena čl.II zmluvy
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 16.3.2021
Dátum zverejnenia 16.3.2021
Dátum účinnosti 17.3.2021
Uzatvoril Anna Triznová
15.3.2021
Odplatné vymáhanie pohľadávok
JUDr.Timea Bődőková, nám.B.Bartóka 21/500, 932 01 Veľký Meder
Detail zmluvy 3/2021
Číslo 3/2021
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 JUDr.Timea Bődőková, nám.B.Bartóka 21/500, 932 01 Veľký Meder
Zmluvná strana 2 IČO 52094162
Názov Mandána zmluva
Predmet Odplatné vymáhanie pohľadávok
Cena 370,00 €
Dátum uzavretia 8.3.2021
Dátum zverejnenia 15.3.2021
Dátum účinnosti 16.3.2021
Uzatvoril Anna Triznová
15.3.2021
Vývozu kom.odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu z obce Sucháň
I.Družstevná, družstvo Dačov Lom, 991 35
Detail zmluvy 2/2021
Číslo 2/2021
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.Družstevná, družstvo Dačov Lom, 991 35
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva vývoz tuhého komunálneho odpadu a bilogocky rozlož.odpadu
Predmet Vývozu kom.odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu z obce Sucháň
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 12.3.2021
Dátum zverejnenia 15.3.2021
Dátum účinnosti 16.3.2021
Uzatvoril Anna Triznová
15.3.2021
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
Ing. Jozef Adamkovič,št.audítor, Orgovánová 2565, 955 01 Topoľčany
Detail zmluvy 1/2021
Číslo 1/2021
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Adamkovič,št.audítor, Orgovánová 2565, 955 01 Topoľčany
Zmluvná strana 2 IČO 30887232
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
Cena 500,00 €
Dátum uzavretia 12.3.2021
Dátum zverejnenia 15.3.2021
Dátum účinnosti 16.3.2021
Uzatvoril Anna Triznová
22.12.2020
Odplatné užívanie reklamnej plochy
Maslen s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín
Detail zmluvy 03/2020
Číslo 03/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Maslen s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín
Zmluvná strana 2 IČO 36619370
Názov Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ
Predmet Odplatné užívanie reklamnej plochy
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 22.12.2020
Dátum zverejnenia 22.12.2020
Dátum účinnosti 23.12.2020
Uzatvoril Anna Triznová
22.12.2020
Poskytnutie mobilným asistentom tablet a SIM kartu
Slov.republika-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Detail zmluvy 8/2020
Číslo 8/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slov.republika-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Poskytnutie mobilným asistentom tablet a SIM kartu
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 22.12.2020
Dátum zverejnenia 22.12.2020
Dátum účinnosti 23.12.2020
Uzatvoril Anna Triznová
18.12.2020
Súbor poskytovania služieb
Extéria BOZP+s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava
Detail zmluvy 9/2020
Číslo 9/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Extéria BOZP+s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 50238311
Názov Zmulva o poskytovaní pravidelných roč.služieb v oblasti BOZP a OPP
Predmet Súbor poskytovania služieb
Cena 468,00 €
Dátum uzavretia 8.12.2020
Dátum zverejnenia 18.12.2020
Dátum účinnosti 11.3.2021
Uzatvoril Anna Triznová
8.12.2020
Cenník za zber,zneškodnenie,zhodnotenie nebezpečncýh odpadov
Marius Pedersen a.s.,Opatovská 1735,911 01 Trenčín
Detail zmluvy 642/16
Číslo 642/16
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Marius Pedersen a.s.,Opatovská 1735,911 01 Trenčín
Zmluvná strana 2 IČO 34115901
Názov Dodatok k zmluve č. N 642/16
Predmet Cenník za zber,zneškodnenie,zhodnotenie nebezpečncýh odpadov
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 8.12.2020
Dátum zverejnenia 8.12.2020
Dátum účinnosti 9.12.2020
Uzatvoril Anna Triznová
8.12.2020
Cenník doprav.služieb, za uloženie odpadov na reg.skládku
Marius Pedersen a.s.,Opatovská 1735,911 01 Trenčín
Detail zmluvy 642/09
Číslo 642/09
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Marius Pedersen a.s.,Opatovská 1735,911 01 Trenčín
Zmluvná strana 2 IČO 34115901
Názov Dodatok k zmluve č. V 642/09
Predmet Cenník doprav.služieb, za uloženie odpadov na reg.skládku
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 8.12.2020
Dátum zverejnenia 8.12.2020
Dátum účinnosti 9.12.2020
Uzatvoril Anna Triznová
3.12.2020
Poskytnutie dotácie podľa §7 zákona 583/2004 na záujmové vzdelávanie detí
Mesto Krupina, Svútotrojičné nám. č.4/4, 963 01 Krupina
Detail zmluvy 7/2020
Číslo 7/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Mesto Krupina, Svútotrojičné nám. č.4/4, 963 01 Krupina
Zmluvná strana 2 IČO 00320056
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Poskytnutie dotácie podľa §7 zákona 583/2004 na záujmové vzdelávanie detí
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 25.11.2020
Dátum zverejnenia 3.12.2020
Dátum účinnosti 4.12.2020
Uzatvoril Anna Triznová
30.11.2020
Zabezpečovanie mechanizmov a pracovníkov pri výkone zimnej údržbe miest.komunikácií i
I.Družstevná, družstvo Dačov Lom, 991 35
Detail zmluvy 6/2020
Číslo 6/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.Družstevná, družstvo Dačov Lom, 991 35
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva o výpomoci dopr.prostr.a prac.silami pri zimnej údržbe miest.komunikácii
Predmet Zabezpečovanie mechanizmov a pracovníkov pri výkone zimnej údržbe miest.komunikácií i
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 27.11.2020
Dátum zverejnenia 30.11.2020
Dátum účinnosti 1.12.2020
Uzatvoril Anna Triznová
23.11.2020
Pripojenie do siete Orange
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Detail zmluvy A16008714
Číslo A16008714
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35697270
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
Predmet Pripojenie do siete Orange
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 9.11.2020
Dátum zverejnenia 23.11.2020
Dátum účinnosti 24.11.2020
Uzatvoril Anna Triznová
9.10.2020
Dodanie plastových dverí a okna s príslušnestvom, montážne práce
Slovaktual OZ Veľký Krtíš, Trhová 1185, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 211/2020
Číslo 211/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovaktual OZ Veľký Krtíš, Trhová 1185, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 41813766
Názov Zmluva o dielo č. 211/2020
Predmet Dodanie plastových dverí a okna s príslušnestvom, montážne práce
Cena 2 135,39 €
Dátum uzavretia 30.9.2020
Dátum zverejnenia 9.10.2020
Dátum účinnosti 10.10.2020
Uzatvoril Anna Triznová
2.10.2020
Deň splatnosti Termínovaného úveru : 01.10.2021
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Detail zmluvy 76/009/19 - dod.č.1
Číslo 76/009/19 - dod.č.1
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy č. 76/009/19 - dodatok č. 1
Predmet Deň splatnosti Termínovaného úveru : 01.10.2021
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 2.10.2020
Dátum zverejnenia 2.10.2020
Dátum účinnosti 3.10.2020
Uzatvoril Anna Triznová
20.8.2020
Zabezpečenie odchtovej služby túlavých zvierat na verej.priestr.obce v katastrálnom území obce
OZ Klub Priateľov zvierat, Kopanice 1278, 963 01 Krupina
Detail zmluvy 5/2020/2
Číslo 5/2020/2
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 OZ Klub Priateľov zvierat, Kopanice 1278, 963 01 Krupina
Zmluvná strana 2 IČO 50114808
Názov Zmluva č.5/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat
Predmet Zabezpečenie odchtovej služby túlavých zvierat na verej.priestr.obce v katastrálnom území obce
Cena 30,00 €
Dátum uzavretia 14.8.2020
Dátum zverejnenia 20.8.2020
Dátum účinnosti 21.8.2020
Uzatvoril Anna Triznová
19.5.2020
Preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenie účtovnej závierky obce
Ing.Ľudovít Vician, štat.audítor,Stred č.56/48, 017 01 Považská Bystrica
Detail zmluvy 5/2020
Číslo 5/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing.Ľudovít Vician, štat.audítor,Stred č.56/48, 017 01 Považská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Predmet Preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenie účtovnej závierky obce
Cena 400,00 €
Dátum uzavretia 19.5.2020
Dátum zverejnenia 19.5.2020
Dátum účinnosti 20.5.2020
Uzatvoril Anna Triznová
3.4.2020
Rekonštrukcia prírodného amfiteátra a revitalizácia detsk.ihriska
Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 4/2020
Číslo 4/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 33252459
Názov Zmluva o dielo
Predmet Rekonštrukcia prírodného amfiteátra a revitalizácia detsk.ihriska
Cena 15 012,08 €
Dátum uzavretia 23.3.2020
Dátum zverejnenia 3.4.2020
Dátum účinnosti 4.4.2020
Uzatvoril Anna Triznová
2.3.2020
Aktivácia Sim karty - mobil
Slovak Teleckom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Detail zmluvy 3/2020
Číslo 3/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovak Teleckom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -mobil
Predmet Aktivácia Sim karty - mobil
Cena 24,00 €
Dátum uzavretia 25.2.2020
Dátum zverejnenia 2.3.2020
Dátum účinnosti 3.3.2020
Uzatvoril Anna Triznová
13.2.2020
usporiadanie valentínskeho plesu
Peter Chovan, 991 35 Sucháň 62
Detail zmluvy 2 2020
Číslo 2 2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Peter Chovan, 991 35 Sucháň 62
Názov Zmluva o prenájme nebyt.priestorov
Predmet usporiadanie valentínskeho plesu
Cena 100,00 €
Dátum uzavretia 12.2.2020
Dátum zverejnenia 13.2.2020
Dátum účinnosti 14.2.2020
Uzatvoril Anna Triznová
13.2.2020
Rekonštrukcia d odbudovanie MK v obci Sucháň - MRK
VIAKROP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Detail zmluvy 1 2020
Číslo 1 2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 VIAKROP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Zmluvná strana 2 IČO 50228455
Názov Zmluva o dielo
Predmet Rekonštrukcia d odbudovanie MK v obci Sucháň - MRK
Cena 129 782,22 €
Dátum uzavretia 24.1.2020
Dátum zverejnenia 13.2.2020
Dátum účinnosti 14.2.2020
Uzatvoril Anna Triznová