Rýchla fotogaléria

Deň matiek - 2016
Trúbiaci kameň
Evanjelický kostol a.v.
Predvianočné posedenie
Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér
Insígnie obce

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Kontakty

Adresa:

Obec Sucháň

Sucháň 82

991 35 Dačov Lom

 

telef.:  047 45 14 137

e-mail:  obec.suchan@inmail.sk
 

IČO : 00319589

DIČ : 2021243268

bankové spojenie :  VUB a.s. Veľký Krtíš

číslo účtu : SK26 0200 0000 0000 0452 5402

 

Starostka obce : Mgr. Kristína Beracová , mobil : 0918 485 995,  starostasuchan@gmail.com

Zamestnankyňa : Ľuba Šajbanová,  obecsuchan@gmail.com

 • účtovníctvo obce
 • mzdová a personálna agenda
 • Inventarizácia obecného majetku
 • fakturácia obecných služieb
 • správa miestnych daní a popltkov
 • pokladňa obce
 • podateľňa
 • spisová agenda
 • overovanie podpisov a listín
 • evidencia obyvateľstva
 • výkazníctvo obce

 

Kompetencie:
Obec Sucháň je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

www.dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

e-mail: info@dobraobec.sk