Rýchla fotogaléria

Predvianočné posedenie
 Dom ľudového bývania č. 7 - Interiér
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Mikuláš 2023
Insígnie obce
 Dom ľudového bývania č. 7 - Exteriér

Mobilná aplikácia pre občanov

Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách

Štvrťročný prehľad zákaziek za 4. Q/2015
Por.č. Názov zákazky - predmet Identifikácia uchádzača Hodnota zákazky bez DPH
1. Výmena okien na dome smútku Sucháň Miroslav Brilinský, Rúbanisko I/18, 984 01 Lučenec, IČO 41813766 1.070,06 €