Rýchla fotogaléria

Dom ľudového bývania č. 93 - Exteriér
Suchánsky kroj
Mikuláš 2023
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Prírodný amfiteáter

amfiteáter

 

 

 

V roku 1997 obec so súhlasom evanjelickej cirkvi vybudovala v tesnej blízkosti ubytovne prírodný amfiteáter z rozpočtu obce.  Amfiteáter sa využíva na rôzne obecné aj cirkevné podujatia ako i rodinné oslavy.
3.-5.júla 1999 sa tu poriadili oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 215.výročie osamostatnenia cirkevného zboru Sucháň .
V  roku 2003 sa tu konal  prvý ročník festivalu Čipka v Honte, kde v scénickom programe „Tichá krása “ vystúpili dedinské folklórne skupiny z okolitých obcí . V  roku 2007 piaty ročník festivalu s programom „Zore moje, zore ...“, kde ako hosť vystúpil FS Sálašan z Nadlaku z Rumunska. V roku 2012 sa konal desiaty ročník festivalu so scénickým  programom „ Od kolísky ...“, výstava toho istého názvu sa konala na evanjelickej  fare.  Festival Čipka v Honte sa konal v rámci Mikroregiónu Východný Hont ( MR VH ) od roku 2004. Bol zameraný na oživenie paličkovanej čipky v členských obciach MR VH, okolitých obciach ako i klubov paličkovanej čipky v rámci Slovenska. Každoročne sa konali výstavy tradičnej paličkovanej čipky v odevných súčastiach ako i kurzy hontianskej paličkovanej čipky. Od roku 2006  súčasťou festivalov sa stali súťaže paličkovanej čipky, kde bola zadaná konkrétna téma ako napr. „ O najkrajší ručníčok, Strom života, Sedemdesiat sukní mala..., Krása letačky, Vtáčik letáčik, a najkrajší obrúsok.“ Čipkárky pri tvorbe museli použiť vzory a motívy hontianskej čipky.
V júni 2012 vystúpili súbory Slovákov žijúcich v zahraničí a to zo Srbska, Rumunska a Chorvátska, ktoré organizovalo Občianske združenie „ Slováci Slovákom“.