Rýchla fotogaléria

Mikuláš 2023
Mikuláš 2023
Trúbiaci kameň
Mikuláš - december 2014
Mikuláš 2023
Mikuláš 2023

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Suchánska trhlina - jaskyňa

K. ú. Sucháň (410 m) – vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa na pravom brehu Suchánskeho potoka, asi 0,5 km na JJZ od jeho sútoku s potokom Lahoš, v časti doliny Nad Stráňou. Hlavný vchod do jaskyne má východnú expozíciu a je umiestnený asi 30 m nad dnom doliny. Jeho rozmery sú 1 x 0,7 m. Jaskyňa je rozsadlinová, vytvorená na šikmej trhline. Stratigraficky je zaradená do čelovskej formácie veku stredný miocén. Maximálna výška jaskynných priestorov sa pohybuje okolo 1,5 m. V koncových častiach je výška v rozmedzí 0,15 - 0,5 m. Celková dĺžka zameraných priestorov je 17,8 m. Vedľa hlavného vchodu sa vo vstupnej chodbe nachádza ešte bočný vchod s rozmermi 0,7 x 0,3 m.

Z knihy Pírodné dedičstvo obce Sucháň - Peter Urban /str. 68/.