Rýchla fotogaléria

Krst monografie - Obec Sucháň - Keď vyhárajú poklady - 28.1.2018
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Mikuláš - december 2014
Predvianočné posedenie
Trúbiaci kameň

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Ľudový dom č. 93

Dom je vlastníctvom obce, odkúpila ho v roku 2002, je zapísaný v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Postavený bol v roku 1830, z kameňa spájaného hlinou.

V roku 2004 až 2006 prešiel generálnou opravou s finančným príspevkom MK SR a spolufinancovania obce. Vykonali sa nasledovné práce : demontáž starých hlinených vonkajších a vnútorných omietok, nová elektroinštalácia, výmena stropu nad pivnicou, nové vonkajšie a vnútorné vápenno cementové omietky so zachovaním ornamentov na čelnej a južnej stene, vymaľovanie – vykalenie vápnom , zasprávkovanie podláh dusanou hlinou, oprava atypického komína, podsteny a vyhotovenie novej lesy – oplotenia. Verejnosti bol sprístupnený v júli roku 2006.

Zámerom obce v tomto objekte bolo vyučovať ľudové remeslá a ručné textilné techniky. Projekt však bol neúspešný. Preto slúži ako expozícia, kde interiérové vybavenie je situované do obdobia konca 19. a začiatku 20.storočia. 

Dispozične pozostáva z izby ( preňej) so vstupným priestorom (pitvorm), dymovej kuchyne so šporákom, komory alebo izby (zaňej), a pivnice. V izbe preňej sú umiestnené krosná, kde sa v minulosti tkalo skoro v každej domácnosti cca do 60-ich rokoch. Prostredníctvom tvorivých dielní sa dostáva tkanie do povedomia mladých žien ako doplnkový finančný zdroj vlastného príjmu ( možnosť aj živnosti ).

Dom ľudového bývania č. 93 - Exteriér
Dom ľudového bývania č. 93 - ExteriérDom ľudového bývania č. 93 - ExteriérDom ľudového bývania č. 93 - ExteriérDom ľudového bývania č. 93 - Exteriér