Rýchla fotogaléria

Mikuláš 2023
Predvianočné posedenie
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Mikuláš 2023
Insígnie obce
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Trpaslíčia jaskyňa pri Sucháni

K.ú. Dolný Dačov Lom (370 m) – vznikla pravdepodobne vyvetrávaním kmeňa fosílneho stromu. Vchod do tejto jaskyne je asi 400 m JJV od jaskyne Sucháňska trhlina, na ľavom brehu Suchánskeho potoka, v časti doliny s miestnym názvom Svíbí.. Miestnemu obyvateľstvu bola známa už aj v minulosti. Vedľa Trpaslíčej jaskyne sa nachádza ešte 11 ďalších dutín s dĺžkami 15 cm - 7,7 m. Celková zmeraná dĺžka jaskyne je 11,9 m. Stratigraficky patrí do čelovskej formácie.

Z knihy Pírodné dedičstvo obce Sucháň - Peter Urban /str. 69/.