Rýchla fotogaléria

Trúbiaci kameň
Mikuláš 2023
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Mikuláš 2023
Predvianočné posedenie
Trúbiaci kameň

Mobilná aplikácia pre občanov

Všeobecne záväzné nariadenia a interné smernice

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.2.2024
Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 13.2.2024
Názov Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
Popis Zodpovednou osobou je Gabriela Michaličková – hlavná kontrolórka obce 1. Oznámenie možno podať u zamestnávateľa nasledovne: a) písomne na adresu zamestnávateľa s označením na obálke „chránené“, b) ústne do zápisnice (podľa vzoru v prílohe č. 1) alebo c) elektronickou poštou na e-mail kontrolorsuchan@gmail.com, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe. Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby (na iný e-mail, než je uvedené vyššie), je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe
15.12.2023
VZN 02 2023 odpad zverejnenie
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN 02 2023 odpad zverejnenie
16.3.2023
VZN 1/2023 o zavedení verejných dávok v obci Sucháň
Detail dokumentu
Dátum 16.3.2023
Názov VZN 1/2023 o zavedení verejných dávok v obci Sucháň
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 27.2.2023 Schválené: 15.3.2023 Vyhlásené: 16.3.2023 Účinnosť: 1.4.2023
16.12.2022
VZN č. 12022 zrušenie Daň za ubytovanie dodatok 1
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN č. 12022 zrušenie Daň za ubytovanie dodatok 1
16.12.2022
VZN č.2/2022 ktorým sa upravuje VZN č.4/2021 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN č.2/2022 ktorým sa upravuje VZN č.4/2021 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 1.12.2022 Schválené: 15.12.2022
17.12.2021
VZN obce Sucháň č. 3/021 o dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2021
Názov VZN obce Sucháň č. 3/021 o dani z nehnuteľnosti
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 1.12.2021 Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 15.12.2021 Účinnosť: 1.1.2022 Platné do: 31.12.2022
22.9.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/201 Trhový poriadok
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/201 Trhový poriadok
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 22.9.2021 Schválené: 21.9.2021
22.9.2021
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/23021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Sucháň
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2021
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/23021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Sucháň
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 22.9.2021 Schválené: 21.9.2021
22.9.2021
Prílohy k Všeobecné záväznému nariadeniu 1/2021
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2021
Názov Prílohy k Všeobecné záväznému nariadeniu 1/2021
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 22.9.2021 Schválené: 21.9.2021
16.12.2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce Sucháň č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2020
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Sucháň č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 1.12.2020 Schválené: 15.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021 Platné do: 31.12.2021
2.12.2020
VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce SUCHÁŇ
Detail dokumentu
Dátum 2.12.2020
Názov VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce SUCHÁŇ
Popis Schválené: 14.8.2020 Účinnosť: 30.8.2020
2.12.2020
VZN obce Sucháň č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 2.12.2020
Názov VZN obce Sucháň č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 29.11.2019 Schválené: 13.12.2019 Vyhlásené: 14.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Platné do: 31.12.2020
22.2.2019
Cenník výšky poplatkov za prenájom miesta pohrebiska a prenájom domu smútku
Detail dokumentu
Dátum 22.2.2019
Názov Cenník výšky poplatkov za prenájom miesta pohrebiska a prenájom domu smútku
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 19.2.2019 Schválené: 18.2.2019 Vyhlásené: 19.2.2019 Účinnosť: 18.2.2019 Platné do: 31.12.2029
14.12.2018
VZN č. 3/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Sucháň
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2018
Názov VZN č. 3/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Sucháň
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 14.12.2018 Schválené: 13.12.2018 Vyhlásené: 13.12.2018 Účinnosť: 1.1.2019
14.12.2018
VZN č. 2/2018 o poskytovaní soc.pomoci obyvateľom obce Such
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2018
Názov VZN č. 2/2018 o poskytovaní soc.pomoci obyvateľom obce Such
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 14.12.2018 Schválené: 13.12.2018 Vyhlásené: 13.12.2018 Účinnosť: 1.1.2019
14.12.2018
VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2018
Názov VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
Popis Dátum zverejnenia návrhu: 14.12.2018 Schválené: 13.12.2018 Vyhlásené: 13.12.2018 Účinnosť: 1.1.2019 Platné do: 31.12.2019
19.9.2017
VZN číslo 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Sucháň
Detail dokumentu
Dátum 19.9.2017
Názov VZN číslo 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Sucháň
Popis Schválené: 14.9.2017 Vyhlásené: 19.9.2017 Účinnosť: 3.10.2017 Platné do: 4.10.2017
8.6.2017
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sucháň - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2017
Názov VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Sucháň - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Popis Schválené: 6.6.2017 Vyhlásené: 8.6.2017 Účinnosť: 22.6.2017
7.6.2016
VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Sucháň
Detail dokumentu
Dátum 7.6.2016
Názov VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Sucháň
Popis Schválené: 6.6.2016 Vyhlásené: 7.6.2016 Účinnosť: 1.7.2016
7.6.2016
VZN o číslovaní stavieb
Detail dokumentu
Dátum 7.6.2016
Názov VZN o číslovaní stavieb
Popis Schválené: 6.6.2016 Vyhlásené: 7.6.2016 Účinnosť: 22.6.2016