Rýchla fotogaléria

Predvianočné posedenie
Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér
Krst knihy
Predvianočné posedenie
Krst monografie - Obec Sucháň - Keď vyhárajú poklady - 28.1.2018
Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.8.2020
Zabezpečenie odchtovej služby túlavých zvierat na verej.priestr.obce v katastrálnom území obce
OZ Klub Priateľov zvierat, Kopanice 1278, 963 01 Krupina
Detail zmluvy 5/2020/2
Číslo 5/2020/2
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 OZ Klub Priateľov zvierat, Kopanice 1278, 963 01 Krupina
Zmluvná strana 2 IČO 50114808
Názov Zmluva č.5/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat
Predmet Zabezpečenie odchtovej služby túlavých zvierat na verej.priestr.obce v katastrálnom území obce
Cena 30,00 €
Dátum uzavretia 14.8.2020
Dátum zverejnenia 20.8.2020
Dátum účinnosti 21.8.2020
Uzatvoril Anna Triznová
19.5.2020
Preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenie účtovnej závierky obce
Ing.Ľudovít Vician, štat.audítor,Stred č.56/48, 017 01 Považská Bystrica
Detail zmluvy 5/2020
Číslo 5/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing.Ľudovít Vician, štat.audítor,Stred č.56/48, 017 01 Považská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Predmet Preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenie účtovnej závierky obce
Cena 400,00 €
Dátum uzavretia 19.5.2020
Dátum zverejnenia 19.5.2020
Dátum účinnosti 20.5.2020
Uzatvoril Anna Triznová
3.4.2020
Rekonštrukcia prírodného amfiteátra a revitalizácia detsk.ihriska
Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 4/2020
Číslo 4/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 33252459
Názov Zmluva o dielo
Predmet Rekonštrukcia prírodného amfiteátra a revitalizácia detsk.ihriska
Cena 15 012,08 €
Dátum uzavretia 23.3.2020
Dátum zverejnenia 3.4.2020
Dátum účinnosti 4.4.2020
Uzatvoril Anna Triznová
2.3.2020
Aktivácia Sim karty - mobil
Slovak Teleckom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Detail zmluvy 3/2020
Číslo 3/2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovak Teleckom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -mobil
Predmet Aktivácia Sim karty - mobil
Cena 24,00 €
Dátum uzavretia 25.2.2020
Dátum zverejnenia 2.3.2020
Dátum účinnosti 3.3.2020
Uzatvoril Anna Triznová
13.2.2020
usporiadanie valentínskeho plesu
Peter Chovan, 991 35 Sucháň 62
Detail zmluvy 2 2020
Číslo 2 2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Peter Chovan, 991 35 Sucháň 62
Názov Zmluva o prenájme nebyt.priestorov
Predmet usporiadanie valentínskeho plesu
Cena 100,00 €
Dátum uzavretia 12.2.2020
Dátum zverejnenia 13.2.2020
Dátum účinnosti 14.2.2020
Uzatvoril Anna Triznová
13.2.2020
Rekonštrukcia d odbudovanie MK v obci Sucháň - MRK
VIAKROP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Detail zmluvy 1 2020
Číslo 1 2020
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 VIAKROP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Zmluvná strana 2 IČO 50228455
Názov Zmluva o dielo
Predmet Rekonštrukcia d odbudovanie MK v obci Sucháň - MRK
Cena 129 782,22 €
Dátum uzavretia 24.1.2020
Dátum zverejnenia 13.2.2020
Dátum účinnosti 14.2.2020
Uzatvoril Anna Triznová
27.12.2019
udelenie súhlasu - licencie používateľovi
SOZA, Rastislavova 3, 821 08, Bratislava
Detail zmluvy 12/2019
Číslo 12/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 SOZA, Rastislavova 3, 821 08, Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00178454
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet udelenie súhlasu - licencie používateľovi
Cena 39,60 €
Dátum uzavretia 19.12.2019
Dátum zverejnenia 27.12.2019
Dátum účinnosti 31.12.2019
Dátum ukončenia 1.1.2020
Uzatvoril Anna Triznová
19.12.2019
Poskytnutie finanč.dotácie na opravu strechy na fare
Evanjelický cirkevný zbor a.v., 991 35 Sucháň 75
Detail zmluvy 2/2019 dot
Číslo 2/2019 dot
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Evanjelický cirkevný zbor a.v., 991 35 Sucháň 75
Zmluvná strana 2 IČO 31904190
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sucháň v roku 2020
Predmet Poskytnutie finanč.dotácie na opravu strechy na fare
Cena 500,00 €
Dátum uzavretia 28.11.2019
Dátum zverejnenia 19.12.2019
Dátum účinnosti 20.12.2019
Uzatvoril Anna Triznová
3.12.2019
finančná dotácia na činnosť OFK
Obecný futbalový klub, Dačov Lom 262, 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy 11/2019
Číslo 11/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Obecný futbalový klub, Dačov Lom 262, 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 42007411
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
Predmet finančná dotácia na činnosť OFK
Cena 500,00 €
Dátum uzavretia 2.12.2019
Dátum zverejnenia 3.12.2019
Dátum účinnosti 4.12.2019
Uzatvoril Anna Triznová
28.11.2019
Poskytnutie traktorov na odhŕňanie snehu pluhovaním
I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom 991 35,
Detail zmluvy 10/2019
Číslo 10/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom 991 35,
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva o výpomoci dopr.prostr.a prac.silami pri zimnej údržbe ciest
Predmet Poskytnutie traktorov na odhŕňanie snehu pluhovaním
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 28.11.2019
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Dátum účinnosti 1.12.2019
Uzatvoril Anna Triznová
28.10.2019
Zhotovenie diela "Modernizácia šport.areálu v obci Sucháň"
Maro, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Detail zmluvy 9/2019
Číslo 9/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Maro, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Zmluvná strana 2 IČO 36407020
Názov Zmluva o dielo uzavr.podľa § 536 a násl.zák.č. 513/1991 Zb. OZ v z.n.p.
Predmet Zhotovenie diela "Modernizácia šport.areálu v obci Sucháň"
Cena 40 960,06 €
Dátum uzavretia 28.10.2019
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Dátum účinnosti 29.10.2019
Uzatvoril Anna Triznová
25.10.2019
Záväzok obce o zverejňovaní oznámenia o plánovanom prerušení el.energie
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy Z-D-2019-001564-00
Číslo Z-D-2019-001564-00
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 36442151
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Záväzok obce o zverejňovaní oznámenia o plánovanom prerušení el.energie
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 25.10.2019
Dátum zverejnenia 25.10.2019
Dátum účinnosti 26.10.2019
Uzatvoril Anna Triznová
25.10.2019
Vypožičanie podporných bodov v počte 39 ks
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy Z-D-2019-001563-00
Číslo Z-D-2019-001563-00
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 36442151
Názov Zmluva o výpožičke podperných bodov
Predmet Vypožičanie podporných bodov v počte 39 ks
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 25.10.2019
Dátum zverejnenia 25.10.2019
Dátum účinnosti 26.10.2019
Uzatvoril Anna Triznová
4.10.2019
vydávanie certifikátov a pridružené služby
Dising, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Detail zmluvy 201912176
Číslo 201912176
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Dising, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35975946
Názov Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Predmet vydávanie certifikátov a pridružené služby
Cena 31,80 €
Dátum uzavretia 19.9.2019
Dátum zverejnenia 4.10.2019
Dátum účinnosti 5.10.2019
Uzatvoril Anna Triznová
3.10.2019
Poskytnutie úveru
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Detail zmluvy 76/009/19
Číslo 76/009/19
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy
Predmet Poskytnutie úveru
Cena 34 836,00 €
Dátum uzavretia 3.10.2019
Dátum zverejnenia 3.10.2019
Dátum účinnosti 4.10.2019
Uzatvoril Anna Triznová
3.10.2019
Poskytnutie NFP - Zákl.služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - vybudovanie kamer.systému
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 1, 815 26 Bratislava
Detail zmluvy 074BB220273
Číslo 074BB220273
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 1, 815 26 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 30794323
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220273
Predmet Poskytnutie NFP - Zákl.služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - vybudovanie kamer.systému
Cena 34 836,00 €
Dátum uzavretia 19.9.2019
Dátum zverejnenia 3.10.2019
Dátum účinnosti 4.10.2019
Uzatvoril Anna Triznová
23.9.2019
Dodanie plast.vchod.dverí na DS, demontáž a montáž
Slovaktual OZ Veľký Krtíš, Rúbanisko I/18, 984 03 Lučenec
Detail zmluvy 165/2019
Číslo 165/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovaktual OZ Veľký Krtíš, Rúbanisko I/18, 984 03 Lučenec
Zmluvná strana 2 IČO 41813766
Názov Zmluva o dielo č. 165/2019
Predmet Dodanie plast.vchod.dverí na DS, demontáž a montáž
Cena 1 965,44 €
Dátum uzavretia 23.9.2019
Dátum zverejnenia 23.9.2019
Dátum účinnosti 24.9.2019
Uzatvoril Anna Triznová
25.7.2019
na činnosť OFK
Obecný futbalový klub, Dačov Lom, 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy 8/2019
Číslo 8/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Obecný futbalový klub, Dačov Lom, 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 42007411
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Predmet na činnosť OFK
Cena 500,00 €
Dátum uzavretia 22.7.2019
Dátum zverejnenia 25.7.2019
Dátum účinnosti 26.7.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Anna Triznová
9.7.2019
hudobná produkciua "670. výročie obce "
SOZA, Rastisalvova 3, 821 08 Bratislava
Detail zmluvy 7/2019
Číslo 7/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 SOZA, Rastisalvova 3, 821 08 Bratislava
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet hudobná produkciua "670. výročie obce "
Cena 300,00 €
Dátum uzavretia 8.7.2019
Dátum zverejnenia 9.7.2019
Dátum účinnosti 10.7.2019
Dátum ukončenia 14.7.2019
Uzatvoril Anna Triznová
9.7.2019
ozvučenie amfiteátra k 670.výročiu obce
Július Cibuľa - MIESTO, 991 25 Kosihovce 68
Detail zmluvy 6/2019
Číslo 6/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Július Cibuľa - MIESTO, 991 25 Kosihovce 68
Zmluvná strana 2 IČO 44891938
Názov Zmluva uzatvorená v zmysle § 513 OZ medzi zmluv.stranami
Predmet ozvučenie amfiteátra k 670.výročiu obce
Cena 350,00 €
Dátum uzavretia 25.6.2019
Dátum zverejnenia 9.7.2019
Dátum účinnosti 10.7.2019
Dátum ukončenia 14.7.2019
Uzatvoril Anna Triznová