A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
12.2.2019
vývoz KO a BRO z veľkoobjemových kontajnerov
I.DRUŽSTEVNÁ a.s., Dačov Lom, 991 35
Detail zmluvy 4/2019
Číslo 4/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.DRUŽSTEVNÁ a.s., Dačov Lom, 991 35
Zmluvná strana 2 IČO 36 023 604
Názov Zmluva uzatvorená podľa §638-641 OZ za účelom vývozu KO, BRO
Predmet vývoz KO a BRO z veľkoobjemových kontajnerov
Cena 150,00 €
Dátum uzavretia 8.2.2019
Dátum zverejnenia 12.2.2019
Dátum účinnosti 13.2.2019
Uzatvoril Anna Triznová
15.1.2019
balík Biznis linka M
Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Detail zmluvy 2/d 2019-9920137912
Číslo 2/d 2019-9920137912
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2
Predmet balík Biznis linka M
Cena 19,99 €
Dátum uzavretia 15.1.2019
Dátum zverejnenia 15.1.2019
Dátum účinnosti 16.1.2019
Uzatvoril Anna Triznová
10.1.2019
cenník služieb, cenník za uloženie odpadov
Marius Pedersen a.s. , Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Detail zmluvy 3/2019
Číslo 3/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Marius Pedersen a.s. , Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Zmluvná strana 2 IČO 34115901
Názov Dodatok k zmluve č. V 642/09
Predmet cenník služieb, cenník za uloženie odpadov
Cena 0,01 €
Dátum uzavretia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 10.1.2019
Dátum účinnosti 11.1.2019
Uzatvoril Anna Triznová
10.1.2019
rekapitulácia preddavkových platieb a vyúčtovanie faktúr r.2018
Slovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Detail zmluvy 2/2019
Číslo 2/2019
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 36403008
Názov Dohoda -rekapitulácie preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovaných faktúr
Predmet rekapitulácia preddavkových platieb a vyúčtovanie faktúr r.2018
Cena 0,01 €
Dátum uzavretia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 10.1.2019
Dátum účinnosti 1.1.2019
Uzatvoril Anna Triznová
8.1.2019
Verejná telef.služba - program Boznis linka L
Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Detail zmluvy 1/d/2019 - 9920137912
Číslo 1/d/2019 - 9920137912
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet Verejná telef.služba - program Boznis linka L
Cena 30,00 €
Dátum uzavretia 28.12.2018
Dátum zverejnenia 8.1.2019
Dátum účinnosti 1.1.2019
Uzatvoril Anna Triznová
30.11.2018
zimná údržba miestnych komunikácii v k.ú. Sucháň
I.DRUŽSTEVNÁ a.s., Dačov Lom, 991 35
Detail zmluvy 7/2018
Číslo 7/2018
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.DRUŽSTEVNÁ a.s., Dačov Lom, 991 35
Zmluvná strana 2 IČO 36 023 604
Názov Zmluva pri výpomoci dopr.prostr. a prac.silami pri zimnej údržbe ciest
Predmet zimná údržba miestnych komunikácii v k.ú. Sucháň
Cena 25,00 €
Dátum uzavretia 28.11.2018
Dátum zverejnenia 30.11.2018
Dátum účinnosti 1.12.2018
Dátum ukončenia 15.3.2019
Uzatvoril Anna Triznová
Poznámka cena je za hodinu výkonu práce
16.11.2018
Prenájom sály kult. domu
Dušan Malček , 991 35 Sucháň 124
Detail zmluvy 5 2018 NP
Číslo 5 2018 NP
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Dušan Malček , 991 35 Sucháň 124
Názov Nájomná zmluva nebyt.priestorov
Predmet Prenájom sály kult. domu
Cena 100,00 €
Dátum uzavretia 16.11.2018
Dátum zverejnenia 16.11.2018
Dátum účinnosti 17.11.2018
Uzatvoril Anna Triznová
14.11.2018
aktualizácia technických parametrov
Slovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy 410001215834
Číslo 410001215834
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 36442151
Názov Zmluva o pripojení zar.užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Predmet aktualizácia technických parametrov
Cena 0,10 €
Dátum uzavretia 14.11.2018
Dátum zverejnenia 14.11.2018
Dátum účinnosti 15.11.2018
Uzatvoril Anna Triznová
31.10.2018
Prenájom sály - jesenné posedenie s občanmi
Anna Triznová, 991 35 Sucháň 214
Detail zmluvy 4 2018 NP
Číslo 4 2018 NP
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Anna Triznová, 991 35 Sucháň 214
Názov Nájomná zmluva nebyt.priestorov
Predmet Prenájom sály - jesenné posedenie s občanmi
Cena 100,00 €
Dátum uzavretia 31.10.2018
Dátum zverejnenia 31.10.2018
Dátum účinnosti 1.11.2018
Dátum ukončenia 4.11.2018
Uzatvoril Anna Triznová
25.10.2018
Prenájom sály kult. domu
Katarína Sarvašová, 991 35 Sucháň 140
Detail zmluvy 3 2018 NP
Číslo 3 2018 NP
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Katarína Sarvašová, 991 35 Sucháň 140
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Prenájom sály kult. domu
Cena 100,00 €
Dátum uzavretia 25.10.2018
Dátum zverejnenia 25.10.2018
Dátum účinnosti 26.10.2018
Uzatvoril Anna Triznová
12.10.2018
prenájom priestorov budovy s.č. 72
Štefan Tóth , 991 35 Sucháň 95
Detail zmluvy 3/208 NZ
Číslo 3/208 NZ
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Štefan Tóth , 991 35 Sucháň 95
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet prenájom priestorov budovy s.č. 72
Cena 50,00 €
Dátum uzavretia 12.10.2018
Dátum zverejnenia 12.10.2018
Dátum účinnosti 13.10.2018
Dátum ukončenia 12.10.2018
Uzatvoril Anna Triznová
26.9.2018
Predaj telefónu Gigaset A220
Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Detail zmluvy 6/2018
Číslo 6/2018
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj telefónu Gigaset A220
Cena 9,90 €
Dátum uzavretia 26.9.2018
Dátum zverejnenia 26.9.2018
Dátum účinnosti 27.9.2018
Uzatvoril Anna Triznová
21.6.2018
Zabezpečenie a vykonanie súvislostí s projektom podopatr.7.2
HaB Business s.r.o., Žerotínska bašta 15, 940 56 Nové Zámky
Detail zmluvy 20180601/PRV/7.2
Číslo 20180601/PRV/7.2
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 HaB Business s.r.o., Žerotínska bašta 15, 940 56 Nové Zámky
Zmluvná strana 2 IČO 36772348
Názov Zmluva o manažmente projektu
Predmet Zabezpečenie a vykonanie súvislostí s projektom podopatr.7.2
Cena 1 680,00 €
Dátum uzavretia 14.6.2018
Dátum zverejnenia 21.6.2018
Dátum účinnosti 22.6.2018
Uzatvoril Anna Triznová
21.6.2018
vykonanie auditu účt.závierky r.2017
Ing. Ľudovít Vician, štat.audítor, 017 01 Považská Bystrica
Detail zmluvy 5 2018
Číslo 5 2018
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing. Ľudovít Vician, štat.audítor, 017 01 Považská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtov.závierky zosavenej k 31.12.2017
Predmet vykonanie auditu účt.závierky r.2017
Cena 350,00 €
Dátum uzavretia 21.6.2018
Dátum zverejnenia 21.6.2018
Dátum účinnosti 22.6.2018
Uzatvoril Anna Triznová
20.6.2018
zámena pozemkov
Ing. Miroslav Siekela , Dolné Rakovce 1920/29, 039 01 Turčianske Teplice
Detail zmluvy 1/2018 ZZ
Číslo 1/2018 ZZ
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing. Miroslav Siekela , Dolné Rakovce 1920/29, 039 01 Turčianske Teplice
Názov Dodatok č. 1 k zámennej zmluv e 1/2018
Predmet zámena pozemkov
Cena 822,60
Dátum uzavretia 20.6.2018
Dátum zverejnenia 20.6.2018
Dátum účinnosti 21.6.2018
Uzatvoril Anna Triznová
20.6.2018
odpredaj pozemkov - osobitný zreteľ
v texte zmluvy
Detail zmluvy 2/2018 KZ
Číslo 2/2018 KZ
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 v texte zmluvy
Názov Kúpna zmluva 2/2018 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiaôm
Predmet odpredaj pozemkov - osobitný zreteľ
Cena 3 848,60 €
Dátum uzavretia 18.6.2018
Dátum zverejnenia 20.6.2018
Dátum účinnosti 21.6.2018
Uzatvoril Anna Triznová
25.5.2018
Prenájom amfiteátra na diskotéku
MK SOUND Kristián Kán, 992 01 Modrý Kameň , ul. POľná 504/8
Detail zmluvy 2 2018 NP
Číslo 2 2018 NP
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 MK SOUND Kristián Kán, 992 01 Modrý Kameň , ul. POľná 504/8
Zmluvná strana 2 IČO 50352911
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Prenájom amfiteátra na diskotéku
Cena 50,00 €
Dátum uzavretia 25.5.2018
Dátum zverejnenia 25.5.2018
Dátum účinnosti 26.5.2018
Uzatvoril Anna Triznová
18.5.2018
spravovanie a zabezp. ochrany osob.údajov v IS
Weby Group s.r.o., Nižovec 2, 960 01 Zvolen
Detail zmluvy 4 2018
Číslo 4 2018
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Weby Group s.r.o., Nižovec 2, 960 01 Zvolen
Zmluvná strana 2 IČO 36046884
Názov Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmet spravovanie a zabezp. ochrany osob.údajov v IS
Cena 0,10 €
Dátum uzavretia 18.5.2018
Dátum zverejnenia 18.5.2018
Dátum účinnosti 19.5.2018
Uzatvoril Anna Triznová
11.5.2018
zámena pozemkov
Ing. Miroslav Siekela , Dolné Rakovce 1920/29
Detail zmluvy 1 2018 ZZ
Číslo 1 2018 ZZ
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing. Miroslav Siekela , Dolné Rakovce 1920/29
Názov Zámenná zmluva 1/2018
Predmet zámena pozemkov
Cena 822,60 €
Dátum uzavretia 11.5.2018
Dátum zverejnenia 11.5.2018
Dátum účinnosti 12.5.2018
Uzatvoril Anna Triznová
6.4.2018
poskytnutie termínovaného úveru
Prima banka Slovensko a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina
Detail zmluvy 76/001/18
Číslo 76/001/18
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o termínovanom vklade
Predmet poskytnutie termínovaného úveru
Cena 48 000,00 €
Dátum uzavretia 6.4.2018
Dátum zverejnenia 6.4.2018
Dátum účinnosti 7.4.2018
Uzatvoril Anna Triznová