Rýchla fotogaléria

Suchánsky kroj
Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér
Dom ľudového bývania č. 93 - Exteriér
Mikuláš 2023
Mikuláš 2023
Krst monografie - Obec Sucháň - Keď vyhárajú poklady - 28.1.2018

Mobilná aplikácia pre občanov

A
A
A

Ľudový dom č. 7

Vybudovaný bol okolo roku 1870 z kameňa spájaného premiešanou hlinou. Je  vlastníctvom obce,   zapísaný v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Obec v roku 1991  vypracovala zámer na jeho obnovu s finančnou podporou fondu Pro Slovakia pri ministerstve kultúry SR.
V prvej etape v rokoch 1992 – 1993 sa vykonali nasledovné práce : oprava strechy, vrátane výmeny slamených dielcov, výmena stropu na celom objekte – hrady, dosky.
V druhej etape v roku 1995 to bola komplexná generálna obnova, kde sa vykonali nasledovné práce :  oprava vonkajších a vnútorných hlinených omietok, vybielenie vápnom, zásyp povaly zeminou – hlinou, oprava podsteny, výmena všetkých atypických dverí, nátery dverí bezfarebným lakom, zhotovenie lesy – oplotenia.
Pri realizácii prác boli použité pôvodné materiály a tradičné technológie – hlinená omietka ( mazanina zmiešaná plevami alebo nasekanou slamou ),  na opravu strechy použitá ražná slama, ručne mlátená a viazaná. Verejnosti bol sprístupnený v júli 1996, dokumentuje život a  bývanie z prvej polovice 20.storočia.

Dom ľudový má trojpriestorové dispozičné riešenie s podpivničenou izbou. Obytná časť izba (chyža) so vstupným priestorom (pitvorom) v zadnej časti s dymovou kuchyňou (čiernou kuchyňou). Súčasťou je komora na uskladnenie obilia, zeleniny, pracovného náradia, časť bola obývaná mladomanželmi, za ňou stajňa (staja). Strecha sa pokrývala hladkou slamenou krytinou z troch druhov slamených dielcov (šúbikou) – ústrech, babka, kosák. Hrebeň strechy sa pokrýval vrstvou pazderia a slamy, pritlačenej prekrýženými drúčikmi (koňami). Odkvap prečnieva do dvora a čelnej strany tak, aby prekryl podstenu – vymurovanú z kameňa a hliny.

Nakoľko poveternostné podmienky – prívalové dažde a silné vetry, postupne narúšali slamenú strechu a  voda presakovala do objektu, obec musela pristúpiť k celkovej výmene – oprave strechy. Plán a rozpočet bol uchovať strechu zo slamy, avšak nebola dostatočná finančná podpora.  Preto po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom, tento povolil prekrytie pevnou krytinou. Oprava sa vykonala v jeseni roku 2012 za finančnej podpory z MK SR a následne v roku 2013 obec prostredníctvom nezamestnaných občanov vykonala dokončovacie práce a to : vysprávkovanie vnútorných a vonkajších omietok  hlinou, podláh, podsteny , kompletné vybielenie stien vápnom, náter podhľadu, na rove, náter dverí,   výmena lesy.

Poďakovanie patrí všetkým , ktorí na záchranu tohto diela priložili svoju ruku.
V júli 2014 sa objekt opäť sprístupňuje  verejnosti -  pri príležitosti 665. výročia.

Dom ľudového bývania č. 7 - Exteriér
 Dom ľudového bývania č. 7 - Exteriér