Rýchla fotogaléria

Mikuláš 2023
Evanjelický kostol a.v.
Predvianočné posedenie
Trúbiaci kameň
Mikuláš 2023
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014

Mobilná aplikácia pre občanov

Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 URBÁNI & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 36646181
Názov Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet Právne služby
Cena 45,60 €
Dátum uzavretia 1.4.2023
Dátum zverejnenia 1.4.2023
Dátum účinnosti 1.4.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
17.6.2024
Prenájom skákací hrad
Fashionlooks s. r. o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 obec Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Fashionlooks s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 52876926
Názov Zmluva o prenájme atrakcií
Predmet Prenájom skákací hrad
Dátum uzavretia 15.6.2024
Dátum zverejnenia 17.6.2024
Dátum účinnosti 17.6.2024
Dátum ukončenia 17.6.2024
6.6.2024
Príspevky do DDS
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s
Detail zmluvy 00319589MNN436
Číslo 00319589MNN436
Zmluvná strana 1 obec Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s
Zmluvná strana 2 IČO 35976853
Názov Zamestnávateľská zmluva
Predmet Príspevky do DDS
Dátum uzavretia 6.6.2024
Dátum zverejnenia 6.6.2024
Dátum účinnosti 6.6.2024
Dátum ukončenia 6.6.2024
2.4.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Velký Krtíš
Detail zmluvy 24/32/054/8
Číslo 24/32/054/8
Zmluvná strana 1 obec Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Velký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov PUPN 2
Predmet Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Dátum uzavretia 2.4.2024
Dátum zverejnenia 2.4.2024
Dátum účinnosti 2.4.2024
Dátum ukončenia 2.4.2024
2.4.2024
Úrazové poistenie
KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group
Detail zmluvy 5190064935
Číslo 5190064935
Zmluvná strana 1 obec Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PUPN 2
Predmet Úrazové poistenie
Cena 30
Dátum uzavretia 2.4.2024
Dátum zverejnenia 2.4.2024
Dátum účinnosti 2.4.2024
Dátum ukončenia 2.4.2024
28.2.2024
Dodávka vody z verejného vodovodu, knižnica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 02/2024
Číslo 02/2024
Zmluvná strana 1 obec Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36644030
Názov Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Predmet Dodávka vody z verejného vodovodu, knižnica
Dátum uzavretia 13.2.2024
Dátum zverejnenia 28.2.2024
Dátum účinnosti 29.2.2024
Dátum ukončenia 31.1.2025
1.2.2024
BOZP + PB
JF, spol. s r.o.,
Detail zmluvy 01/2024
Číslo 01/2024
Zmluvná strana 1 obec Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 JF, spol. s r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 36620009
Názov Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Predmet BOZP + PB
Dátum uzavretia 31.1.2024
Dátum zverejnenia 1.2.2024
Dátum účinnosti 2.2.2024
1.12.2023
Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestných komunikácií
Družstevná, družstvo Dačov Lom
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 2 Družstevná, družstvo Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestných komunikácií
Predmet Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej údržbe miestných komunikácií
Dátum uzavretia 15.11.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
3.11.2023
Dohoda o ukončení
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
Detail zmluvy 9/2023
Číslo 9/2023
Zmluvná strana 2 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
Zmluvná strana 2 IČO 36046884
Názov Dohoda o ukončení
Predmet Dohoda o ukončení
Dátum uzavretia 27.10.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
3.11.2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Predmet Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
Dátum zverejnenia 3.11.2023
30.10.2023
Dotácia pre OFK
Obecný futbalový klub, Dačov Lom 262, 991 35 Dačov Lom
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Obecný futbalový klub, Dačov Lom 262, 991 35 Dačov Lom
Zmluvná strana 2 IČO 42007411
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sucháň v roku 2023
Predmet Dotácia pre OFK
Dátum uzavretia 30.10.2023
Dátum zverejnenia 30.10.2023
1.10.2023
Podpora udržania pracnovných návykov PUPN
ÚPSVaR, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 6/2023
Číslo 6/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/32/054/358 o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Predmet Podpora udržania pracnovných návykov PUPN
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 18.9.2023
Dátum zverejnenia 1.10.2023
Dátum účinnosti 1.10.2023
Dátum ukončenia 31.3.2024
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
Poznámka Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
26.9.2023
Vyhotovenie a overovanie kvalitfikovaných certifikátov pre elektornickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektornické služby, pracovisko Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Detail zmluvy 5/2023
Číslo 5/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektornické služby, pracovisko Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Vyhotovenie a overovanie kvalitfikovaných certifikátov pre elektornickú pečať
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 15.8.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 27.9.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
25.9.2023
Dodatok k zmluve o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 2018 10841/1
osobný údaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice
Detail zmluvy 10841/1
Číslo 10841/1
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 osobný údaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 50528041
Názov Dodatok k zmluve o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 2018 10841/1
Predmet Dodatok k zmluve o zabezpečovaní výkonu činnosti zodpovednej osoby 2018 10841/1
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 25.9.2023
Dátum zverejnenia 25.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
Dátum ukončenia 21.10.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
7.8.2023
Predaj nehnuteľnosti
Ján Ďuriš, Sucháň č. 100, 991 35 Sucháň
Detail zmluvy 4/2023
Číslo 4/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ján Ďuriš, Sucháň č. 100, 991 35 Sucháň
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj nehnuteľnosti
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 4.8.2023
Dátum zverejnenia 7.8.2023
Dátum účinnosti 7.8.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
17.7.2023
úprava práv a povinnosti pri zebezpečovaní výkonu trestu povinnej práce
Okresný súd Lučenec, Ul.Dr.Herza 14,984 37 Lučenec
Detail zmluvy 03/2023
Číslo 03/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Okresný súd Lučenec, Ul.Dr.Herza 14,984 37 Lučenec
Zmluvná strana 2 IČO 00165778
Názov Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
Predmet úprava práv a povinnosti pri zebezpečovaní výkonu trestu povinnej práce
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 17.7.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
1.4.2023
Právne služby
URBÁNI & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 URBÁNI & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 36646181
Názov Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet Právne služby
Cena 45,60 €
Dátum uzavretia 1.4.2023
Dátum zverejnenia 1.4.2023
Dátum účinnosti 1.4.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
7.12.2022
Predmetom dohody je zabezpečiť činnost bližšie špecifikovanú v čl.II tejto dohody
Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 2022/163870
Číslo 2022/163870
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.22/32/010/81 uzatvorená podľa §10
Predmet Predmetom dohody je zabezpečiť činnost bližšie špecifikovanú v čl.II tejto dohody
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2024
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
7.12.2022
Predmetom dohody je zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Detail zmluvy 2022/163889
Číslo 2022/163889
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Úrad práce soc. vecí a rodiny, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.22/32/012/71 uzatvorená podľa §12
Predmet Predmetom dohody je zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
Cena 0,00 €
Dátum uzavretia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
Uzatvoril Mgr. Kristína Beracová
25.11.2022
Zimná údržba ciest
I.Družstevná, družstvo Dačov Lom,Dačov Lom 991 35
Detail zmluvy 5/2022
Číslo 5/2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 I.Družstevná, družstvo Dačov Lom,Dačov Lom 991 35
Zmluvná strana 2 IČO 36023604
Názov Zmluva 52022 o výpomoci dopr.prostr.a prac.silalmi pri zimnej údržbe miestny komunikácií
Predmet Zimná údržba ciest
Cena 0,00
Dátum uzavretia 25.11.2022
Dátum zverejnenia 25.11.2022
Dátum účinnosti 26.11.2022
Dátum ukončenia 30.4.2023
Uzatvoril Ing. Jozef Mlynarčík predseda predstavenstva, Anna Triznová, starostka obce
4.8.2022
Predaj a kúpa pozemku
Ing.Mgr.Karol Podhora a MUDr.Lucia Podhorová,Trenčianska 16005/56F, Bratislava
Detail zmluvy 4 2022
Číslo 4 2022
Zmluvná strana 1 Obec Sucháň , č. 82, 991 35 Sucháň
Zmluvná strana 1 IČO 00319589
Zmluvná strana 2 Ing.Mgr.Karol Podhora a MUDr.Lucia Podhorová,Trenčianska 16005/56F, Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 87010147906
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj a kúpa pozemku
Cena 379,00 €
Dátum uzavretia 4.8.2022
Dátum zverejnenia 4.8.2022
Dátum účinnosti 5.8.2022
Uzatvoril Anna Triznová