Rýchla fotogaléria

Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér
Dom ľudového bývania č. 93 - Exteriér
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Deň matiek - 2016
Dom ľudového bývania č. 93 - Interiér
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda BBSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2017
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda BBSK
10.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov BBSK za okres V.Krtíš
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2017
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov BBSK za okres V.Krtíš
5.10.2017
Plagát
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2017
Názov Plagát
5.10.2017
Vykurovacia sezóna
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2017
Názov Vykurovacia sezóna
4.10.2017
Zámer na prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2017
Názov Zámer na prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa
10.8.2017
SYSTÉM nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci SUCHÁŇ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2017
Názov SYSTÉM nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci SUCHÁŇ
18.5.2017
Plán kontrol na II. polrok 2017
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2017
Názov Plán kontrol na II. polrok 2017
18.5.2017
Výročná správa obce Sucháň za rok 2016
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2017
Názov Výročná správa obce Sucháň za rok 2016
18.5.2017
Záverečný účet obce Sucháň za rok 2016
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2017
Názov Záverečný účet obce Sucháň za rok 2016
15.2.2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sucháň
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2017
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sucháň
10.2.2017
Upozornenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2017
Názov Upozornenie
27.5.2014
Správne konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2014
Názov Správne konania
27.5.2014
Predaj majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2014
Názov Predaj majetku obce