Rýchla fotogaléria

Deň matiek - 2016
Dom ľudového bývania č. 93 - Exteriér
Mikuláš - december 2014
Mikuláš - december 2014
 Dom ľudového bývania č. 7 - Exteriér
Oslavy - 665. výročie obce - november 2014
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2021
Názov Návrh Všobecne záväzného nariadenia obce Sucháň č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
18.12.2023
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŢIEB OBCE SUCHÁŇ 2024 - 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Názov KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŢIEB OBCE SUCHÁŇ 2024 - 2030
18.12.2023
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Názov Zásady hospodárenia s majetkom obce
16.3.2023
Usmernenie k opatreniam súvisiacim s jarným vypaľovaním
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Názov Usmernenie k opatreniam súvisiacim s jarným vypaľovaním
1.3.2023
Lietanie s dronom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Názov Lietanie s dronom
3.8.2022
Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.8.2022
Názov Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku
18.7.2022
O Z N A M RVPS Veľký Krtíš
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Názov O Z N A M RVPS Veľký Krtíš
15.7.2022
Zverejnenie zámeru prenechať majetok do nájmu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Názov Zverejnenie zámeru prenechať majetok do nájmu
17.5.2022
Plán kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce za II. polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2022
Názov Plán kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra obce za II. polrok 2022
4.5.2022
Žiadosť o zverejnenie výzvy v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2022
Názov Žiadosť o zverejnenie výzvy v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
21.4.2022
Vyhláška č.32 ÚVZ SR - opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2022
Názov Vyhláška č.32 ÚVZ SR - opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
21.4.2022
Vyhláška č. 33 ÚVZ SR - opatrenia k izolácii na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2022
Názov Vyhláška č. 33 ÚVZ SR - opatrenia k izolácii na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb
16.2.2022
Zámeru na prevod majetku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2022
Názov Zámeru na prevod majetku
12.1.2022
Pozvánka mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.01.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2022
Názov Pozvánka mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.01.2022
13.12.2021
Vyhláška ÚVZ SR č. 289 - obmedzenie hromadných podujatí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2021
Názov Vyhláška ÚVZ SR č. 289 - obmedzenie hromadných podujatí
13.12.2021
Vyhláška ÚVZ SR č. 290 - obmedzenia prevádzok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2021
Názov Vyhláška ÚVZ SR č. 290 - obmedzenia prevádzok
10.12.2021
Pozvánka - zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Názov Pozvánka - zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021
1.12.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sucháň za I.polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sucháň za I.polrok 2022
1.12.2021
Návrh Všobecne záväzného nariadenia obce Sucháň č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2021
Názov Návrh Všobecne záväzného nariadenia obce Sucháň č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti
1.12.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sucháň č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sucháň
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2021
Názov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sucháň č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sucháň
1.12.2021
Oznámenie zámeru - predaj pozemku - osobitný zreteľ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2021
Názov Oznámenie zámeru - predaj pozemku - osobitný zreteľ